Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Vasagaard

Natursti på 2,3 km lige nord for Listed, Bornholm

Sporet ved Vasagård ligger ved Listed uden for Svaneke. Du har mulighed for at parkere to steder ved sporet: ved Gulehald (Start) i Listed og ved Vasagaard 4 . Den Afmærkede rute er ca. 2,3 km. På Strandstien i Listed over for den smukke, gamle firlængede bindingsværksgård, Listedgård, ligger parkeringspladsen med udsigt til den lille klippehalvø Gulehald. Her skærer en diabasgang sig gennem klipperne, der har fået deres navn efter de orangegule laver, der vokser på dem.

1 Skansen
Fra Gulehald går man ad Strandstien langs kysten til Skansen, der er en del af Bornholms gamle kystforsvar.

2 Jørn Utzons vandværk
Lige efter skansen krydser man broen over Vaseåen, hvor havørrederne sidst på efteråret går op for at gyde. Derfra fortsættes til højre tværs over hovedvejen og ind på stien, der løber langs åens venstre bred. Et stykke længere fremme får man til det lille sekskantede vandværk, der er tegnet af arkitekten Jørn Utzon i 1951. Bemærk også den gamle stenbro over åen, hvorfra man kan se ørredyngel pile gennem vandet.

3 Den store eg
Fra vandværket snor sporet sig langs åen, som man lidt senere krydser for at nå frem til den 300-årige, store eg, Bornholms tykkeste træ.

4 Dorlja stenbrud
På turen tilbage mod Listed møder du Dorlja stenbrud, der indtil 1928 var arbejdsplads for en halv snes mænd. Senere er grundvandet trængt ind i bruddet, der nu fremstår som en smuk skovsø.

Fuglene året rundt
Stien over Vasagård til Listed byder på en stribe af det åbne lands fugle, men også mange herlige småfugle i skoven langs åen. I midt maj til først i juli høres nattergalens, eller på bornholmsk: Fjælstaunens, sang i ådalen mellem 2 og 3 .Efter ankomsten fra Afrika har den travlt og synger i starten både dag og nat. Går du en tur langs åen i maj – juni vil du også kunne høre flere sangere: Gransangeren høres med taktfaste fine fløjt ”tjif-tjaf, tjiftjaf”. Løvsangeren ligner af udseende gransangeren, men synger helt anderledes. Den starter højt og hurtigt, hvorefter trillerne daler både i tone og hastighed. Af andre sangere kan gulbugen høres med sine uendelige variationer af krydrede fløjt og imitationer altid indeholdende en serie let enkendelige pive-lyde. Herudover rummer skoven langs åen også broget fluesnapper, havesanger, munk, sangdrossel, stor flagspætte, gulspurv, stillits og de vanlige mejser og finker.

Turen over det åbne land mod Vasagård mellem 3 og 4 giver i ynglesæsonen rig mulighed for at høre sanglærken slå sine triller. Den synger fra starten af marts til langt ind i juli. Viben yngler hvor der er våde områder i marker, men mangler mange steder i det danske landskab. Går du her i marts eller september kan du være heldig med gode trækdage hvor traner og musvåger og gæs trækker. Tranetrækket kan være særdeles imponerende over Bornholm og især sidst i september og en uge ind i oktober kan man med held se flere tusinde traner. I skoven ved 5 og 6 oven for Vasagård kan du bl.a. høre nattergalen og tornsangeren i det åbne omkringliggende krat hvor denne gerne sidder lavt og synger sin skrattende sang. Turen ad Vasegårdsstien giver en masse spændende natur og fugleoplevelser og kan varmt anbefales alle.

Rutekort

Sporfolder

Kontakt lodsejer