Sporet ved Hverrestrup Bakker

Sporet ved Hverrestrup Bakker ligger ca. 5 km. nordøst for Aalestrup ad hovedvej A13 mod Aalborg. Den afmærkede rute er ca. 2,5 km lang. God tur!

Sporet starter fra p-pladsen ved hovedvej A13 ca. 32 km. nord for Viborg og umiddelbart syd for Skat Skov. Turen går langs markskel op i de fredede Hverrestrup Bakker, der ligger højt hævet over det omgivende landskab med en perlerække af ca. 40 gravhøje og med Bavnehøj som det højeste punkt, 79 m. over havet. Fra bakkerne er der en storslået udsigt over egnen. Ca. 30 ha af bakkekammen blev fredet i 1934 for at sikre det smukke lyngklædte landskab og dets forhistoriske værdier mod bebyggelse, men også for at sikre offentlig adgang til værdierne.
Området, der er en blanding af hede, overdrev, løvskov og kær, giver fine muligheder for mange slags planter, og i de våde områder for mange slags dyr, f.eks. løgfrøer.

På p-pladsen er der også en informationstavle, der i tekst og billeder giver en fin beskrivelse af området. Tavlen er opsat af Viborg Amt.

1. Bautastenene
Bautastenene er en indskriftsløs mindesten, som kendes fra bronzealder og ældre jernalder og er runestenenes forløber, både hvad form og plads angår. Stenene ligger som sædvanen ved siden af en eller flere store høje. Gravhøjene, der ligger her, er fra bronzealderen, og den højeste er 75 m over havet. Herfra er der en storslået udsigt over egnen.

2. Røverstuen
Stedet har navn efter landevejsrøvere, som holdt til her for flere hundrede år siden. Den skål-formede fordybning er et dødishul fra istiden. Den slags huller er karakteristisk for området, der er et randmoræneområde, hvor landskabet er dannet i slutningen af sidste istid.

3. Gamle vejspor
De gamle vejspor kan stadig ses her i terrænet. De førte ned til middelalderens hovedfærdsels-åre, den gamle Hærvejs-rute fra Sønderjylland over Viborg og Simested å til Skagen,

4. Sjældne planter
Her vokser guldblomme, en 20-40 cm høj plante med ovale grundblade, håret klæbrigt stængel og gule blomsterkurve med tungeformede randkroner. Planten er giftig og anvendtes før i tiden af munkene som lægeplante. Blomstrer i juni-juli. Lidt længere fremme vokser orkideen plettet gøgeurt, en 15-60 cm høj plante med brunplettede blade på marvfyldt stængel. Blomsterne er rødlilla og sidder i et tætblomstret, kegleformet aks. Blomstrer i juni-juli. Samme sted findes også den insektædende plante Rundbladet Soldug. Den har rosetstillede grundblade, der udskil-ler slim, ved hvis hjælp planten fanger og fordøjer smådyr. Blomsterne er hvide og sidder på bladløse 6-15 cm. lange stængler. Blomstrer i juli-august.

5. Skyttegrave fra 2. verdenskrig
Som en markering i terrænet ses her de tyske soldaters skyttegrave fra 2. verdenskrig. Her be-vogtede soldaterne med maskingeværer og kanoner hovedvejen, der går fra Viborg til Aalborg. Som mange andre steder i landet blev området også overfløjet af engelske flyvere. Natten mel-lem den 29. og 30. august 1944 blev området omkring Aalestrup overfløjet med hundredvis af engelske bombemaskiner, der også blev beskudt fra de tyske stillinger i Hverrestrup Bakker. Tyske natjagere var samtidig kommet til og foretog et angreb på de engelske maskiner. En af maskinerne blev ramt og styrtede brændende til jorden på en mark syd for Aalestrup. Alle 7 mand i flyveren omkom og deres gravsted kan, sammen med andre omkomne flyvere, ses på Aalestrup kirkegård.

Rutekort

Se rutekort for Sporet ved Hverrestrup Bakker

Sporfolder

Her finder du folderen om Sporet ved Hverrestrup Bakker i pdf

Kontakt lodsejer

Erik Dalgaard
Testrupvej 136
9620 Aalestrup
Telefon 98 64 31 02