Skellerup Ådal

Sporet i Skellerup Ådal er et meget varieret spor med både å, eng, marker, smålunde og stejle dalskrænter med stor udsigt. Der er parkering ved Knebel Renseanlæg i Skellerup (parker kun mod syd, så tankvogne kan nå påfyldningsrøret!). 
Ruten er ca. 4 km, men kan kortes lidt. God tur!