Sammenhæng mellem 4 spor syd for Sorø

1. Lynge-Frederiksberg Sønderskov Syd (i alt ca. 10 km.) 2. Alsted Skov (ca. 8 km.) 3. Broby Vesterskov (ca. 4 km.) 4. Kongsgårdens naturstier (ca. 3 km.)