Saksfjed Inddæmpning

Saksfjed Inddæmning i det sydøstlige hjørne af Lolland er inddæmmet havbund. Inden de store digebyggerier i 1870-erne var her et lavvandet område med småøer beskyttet af barriereøerne Store og Lille Brunddrag ud mod Østersøen. Området blev langsomt tørlagt i takt med den teknologiske udvikling, men først i 1950-erne lykkedes det endeligt ved hjælp af pumpestationen. Når du færdes rundt i landskabet, er der overvejende fladt. Kigger du ud over havet, kan du fornemme de gamle øer og Lollands tidligere kystlinje. I kontrast til alt det flade ses de 4 meter høje stormflodsdiger og Brunddragene, som i dag er blevet til Lollands største klitter. 
På den gamle havbund kan du nu opleve en fin og afvekslende natur mellem de dyrkede marker. Der er småskove, digegrave, klitter, strande, småsøer, enge og overdrev. Dele af Saksfjed Inddæmning og hele Hyllekrog er fuglereservat og ejet af Fugleværnsfonden.