Oustrup

Velkommen til Sporet til Oustrup og til en driftig handelsby med et aktivt foreningsliv. Sporet er ca. 6 km. Stigruppen har bestræbt sig på at give alle gode naturoplevelser sammen med mulighed for at dyrke sund motion på de efterhånden 5 forskellige spor, der kan følges omkring byen, her hvor vores berømte bronzealderpige blev fundet for snart 100 år siden. Et fund, der gennem tiden har givet os helt sensationelle oplysninger om levevis og rejseaktivitet for flere tusinde år siden.

Egnen omkring Egtved er ganske usædvanlig smuk og afvekslende. Derfor har den frivillige ”Stigruppe” med lodsejernes velvilje oprettet et net af stier til gode oplevelser i naturen, og den seneste i rækken er ”Tybofortestien”. Den forløber mod nordvest fra byen og er resterne af en gammel drivvej, hvor byhyrden hver morgen samlede byens besætninger og førte dem ud til græsning på de dengang uopdyrkede overdrev vest for Oustrup og ved Egtved Holt. Dyrene gik hver aften den samme vej tilbage for at blive røgtet og malket. Stien blev senere til skolevej. For over 100 år siden på det samme ret så øde overdrev blev der udstykket mindre ejendomme, de fleste til mindre husmandsbrug.