Nørreå Dalen

Sporet ved Nørreåen ligger nord for landsbyen Vinkel ca. 10 km SØ for Viborg. Sporet starter ved Odsgårdvej. Sporet er 6 km langt og følger dels markskel og markveje. Num-rene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser. Det anbefales at bruge egnet fodtøj da der efter årstiden kan være noget fugtigt på strækningen langs Nørreådalen og langs markskel.