Egtvedgård

Sporet ved Egtvedgård ligger sydvest for Egtved, der ligger mellem Billund og Kolding. Den afmærkede rute går især på Egtvedgårds og Mosegårds jorde og er ca. 4 km lang. Turen kan startes fra P-pladsen på Dulmosevej ved Egtvedgård, eller fra P-pladsen ved Skoven. Sporet går i et skiftende landskab, hvor slugter skærer sig gennem stiv lerjord mod øst, og flade marker åbner sig i sandede jorde mod vest. De skiftende jordbundsforhold viser, at vi er tæt på det sted, hvor isranden nåede til under sidste istid.