Praktik hos SPOR

Vil du være med til at skabe meningsfulde oplevelser i naturen? SPOR-sekretariatet søger en dedikeret praktikant med en passion for formidling - særligt inden for natur og kultur.

Vi tilbyder en spændende og udfordrende praktikplads med stort ansvar og indflydelse. Som praktikant får du mulighed for, at sætte dit eget præg på projektet, og udforme opgaver efter egne kompetencer. Du vil blandt andet få lov til at prøve kræfter med:  

...dialog med frivillige stigrupper
...rådgivning omkring formidling, skiltning og lokal dialog
...koordinering med grafiker omkring foldere, infotavler og skilte
...digital formidling fra QR-koder til ruteindtegning på spor.dk
...projektkoordinering
...udvikling af materialer til samarbejder, såsom ’Læring i Landskabet’, hvor vi lærer skoleklasser om naturen i det åbne land og ’Vilde spiselige spor’, som er sankeformidling i samarbejde med VILD MAD.

OM SPOR:
SPOR er et fondsprivilegeret projekt (Nordea-fonden & Landbrugslotteriet), som har til formål at øge adgangen til naturen. Vi har i dag mere end 350 trampestier over hele landet, som er skabt i samarbejde mellem frivillige kræfter og private lodsejere, som giver adgang til færdsel på deres jord. Vi hjælper frivillige med viden, hjælp til processer, formidling og materialer. Det har vi gjort siden 1997. Vi er en del af Landbrug & Fødevarer og støttes af Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd og Danmarks Jægerforbund.

ARBEJDSPLADSEN:
Arbejdsdagen vil primært foregå hos Landbrug & Fødevarer i hjertet af København, men med ture rundt i hele landet. Du vil blive en del af en afdeling med andre projekter, såsom L&Fs skoletjeneste og Åbent Landbrug, med et stærkt fagligt miljø og engagerede kollegaer.

ANSØGNING:
Send en motiveret ansøgning og dit CV til projektleder Charlotte Sonnichsen på chas@lf.dk

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte projektleder Charlotte Sonnichsen på chas@lf.dk eller telefon 2779 3431

Ansøgningsfrist:  31. marts 2024